ESF Levanto

 

Opnieuw een mijlpaal voor Levanto! Dankzij de inzet van het team jobcoaches haalden we het ESF-project "Job Parcours” binnen! 

Hiervoor werken we samen met 5 partners in Brussel: HermesPlus, Atelier Groot Eiland, Job @ uBuntu, L’équipe en OCMW Brussel. We behalen een bedrag van €355 967.

 

Wat houdt het project in?

Door middel van outreachend te werken, proberen we kandidaat deelnemers te bereiken, waarvoor betaalde tewerkstelling momenteel niet mogelijk is, door één of meerdere belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard. Deelnemers zijn niet ingeschreven bij Actiris en kunnen al dan niet een leefloon ontvangen of beschikken over een ziekte-en invaliditeitsuitkering. 

Deelnemers kunnen bekend zijn bij hulpverlenende of socio-culturele organisaties. Deze organisaties zullen een belangrijke spil vormen, om enerzijds voor toeleiding te kunnen voorzien en anderzijds het contact met de deelnemers warm te houden. 

De kandidaat deelnemer is werkloos, voor een periode van minstens 2 jaar. Oorzaken hiervoor zijn binnen diens randvoorwaarden terug te vinden. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: niet of weinig taalvaardig, verslavingsproblematiek, schuldenlast, medische problemen, gezinslast, psychische klachten, opleidingsnood om aan te kunnen sluiten bij de huidige arbeidsmarkt, enzovoorts…

Het project heeft tot doelstelling deze mensen een stap dichter bij het NEC te brengen via outreaching en begeleiding & coaching op maat en eventueel jobhunting. Netwerksamenwerking tussen de jobcoaches uit de verschillende domeinen en het meer systematisch delen van expertise op vlak van  participatie en begeleiding met hulpverlening (intersectoraal) en lokale organisaties in een grootstad wordt als middel gehanteerd. Een intensieve samenwerking op vlak van huisvesting, maatschappelijk welzijn en geestelijke gezondheidszorg  is noodzakelijk om goede voorwaarden voor arbeidsparticipatie te realiseren en blijvend te maken.

 

Meer info vind je op de website van ESF


ESF Levanto

Reacties

Reactie toevoegen