De doelgroepmedewerkers van jouw organisatie kunnen werken in verschillende statuten:

  • Lokale Diensten Economie (LDE)
  • Sociale Inschakelingseconomie (SINE)
  • Sociale Werkplaats of Maatwerkdecreet

Zij kunnen werken in een SEC-afdeling van jouw bedrijf, of misschien is jouw bedrijf wel een SEC-bedrijf als geheel (dat vnl. doelgroepmedewerkers in dienst heeft).

In elk geval wordt hun tewerkstelling ten dele door de overheid gesubsidieerd, met als uiteindelijk doel de doorstroom van moeilijk plaatsbare werkzoekenden naar het normale economische circuit (NEC) te verwezenlijken.

Hoe doorstroomklaar is jouw organisatie eigenlijk ? We nodigen je uit om in kaart te brengen op hoeveel vragen je JA of NEE antwoordt.

De tewerkstelling van doelgroepmedewerkers in mijn bedrijf moet tijdelijk zijn. JA / NEE
Het mag in geen geval als een eindtewerkstelling bekeken worden door mijn organisatie en door de doelgroepmedewerkers zelf. JA / NEE
Mijn organisatie werkt actief aan doorstroom. JA / NEE
Mijn organisatie zet jobcoaches of begeleiders in om de doelgroepmedewerkers te begeleiden naar doorstroom. JA / NEE
De bedrijfseconomische doelstellingen in mijn bedrijf zijn belangrijk; doorstroom is dat evenzeer. JA / NEE
Bedrijfseconomische doelstellingen moeten kunnen wijken voor doorstroom van goede krachten in mijn organisatie. JA / NEE
Tewerkstelling in SEC-statuten is in de eerste plaats een middel om een competentieversterkend traject richting doorstroom te kunnen realiseren. JA / NEE
Doorstroom wordt gedragen door de gehele organisatie van mijn bedrijf: van het beleid, de directie, over het management, de ploegbazen en instructeurs tot de doelgroepmedewerkers zelf. JA / NEE
Mijn organisatie investeert in de commerciële skills van zijn jobcoaches/begeleiders om doorstroom naar het NEC te realiseren. JA / NEE
Alle leden van mijn organisatie vertalen de visie van doorstroom in hun dagelijks werk. JA / NEE
Mijn organisatie integreert doorstroom in de trajecten, in de functionerings- en evaluatiegesprekken of in POPs. JA / NEE
Deze doorstroom is voor de doelgroepmedewerkers niet vrijblijvend; er worden dwingende afspraken gemaakt om stappen richting doorstroom te zetten. JA / NEE
De doelgroepmedewerkers mogen een gepaste doorstroomtewerkstelling in het NEC niet weigeren, ook niet als ze zich veiliger voelen in de SEC-tewerkstelling. JA / NEE
Actieve kennis van het Nederlands is een essentieel element in het traject naar reguliere tewerkstelling. JA / NEE
Mijn organisatie onderneemt (indien nodig) doelgerichte acties om het niveau van Nederlands van de doelgroepmedewerkers te verhogen. JA / NEE
In het doorstroomtraject wordt stelselmatig toegewerkt naar kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen die aansluiten op prestatieverwachtingen en noden in de doelsector. JA / NEE
In het doorstroomtraject is job-oriëntering, sollicitatietraining en -coaching een essentieel onderdeel. JA / NEE
De arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de doelgroepwerknemers binnen mijn organisatie, sluiten aan op de omstandigheden van gelijkaardige werksituaties in het NEC. JA / NEE
Mijn organisatie onderneemt commerciële acties om zich kenbaar te maken als leverancier van opgeleid personeel voor NEC-bedrijven. JA / NEE
Durft mijn doorstroommedewerker de telefoon te nemen en bedrijven op te bellen? JA / NEE
Mijn organisatie is actief bezig met netwerking gericht naar het bedrijfsleven. JA / NEE

Hoeveel JA's heb je? Hoeveel NEE's heb je?

Elke NEE betekent een obstakel om effectief doorstroom te kunnen realiseren! Welke acties ga jij ondernemen om de NEE’s weg te werken?