Dit draaiboek richt zich tot ondernemingen in de sociale economie die effectief de doorstroom van hun doelgroepmedewerkers in sociale tewerkstelling, 'Sociaal Economisch Circuit' (of kortweg: SEC), naar een duurzame tewerkstelling in het  ‘Normale Economische Ciruit’ (of NEC) willen stimuleren.

De nieuwe Decreten rond Maatwerk en Lokale Diensteneconomie (2015) betekenen een extra-stimulans bovenop de intrinsieke missie om doelgroepmedewekers te ondersteunen richting doorstroom.

Het draaiboek is het resultaat van het actualiseren en uittekenen van trajecten naar doorstroom van het DOne+ project: in de loop van 2015 en 2016 sloegen de sociale ondernemers Levanto en SENSE VZW de handen in elkaar om hun ervaring met doorstroom verder uit te bouwen. 

Eerdere ervaringen in het realiseren van doorstroom werden reeds door Levanto en SENSE opgedaan, in de periode 2012-2013, samen met de partners MANUS, Werkhaven, Werkmmaat , ZIN en Randstad Diversity in het DOne-project.  Het letterwoord DOne staat voor ‘Doorgedreven Ondersteuning naar Economie’.  Een weerslag van DOne kan geraadpleegd worden in het doorstroomdraaiboek www.done-doorstroom.be .

Het DOne+ draaiboek waar u nu in kijkt, heeft niet alleen het doorstroomtraject DOne geupdate , maar voegt ook een voorafgaand ‘competentieversterkend traject’ toe.  We realiseerden ons immers dat een tewerkstelling in het SEC in de eerste plaats een competentieversterkend traject is, waarbij de doelgroepmedewerker ‘doorstroomklaar’ wordt gemaakt. 

De aanpassingen n.a.v. het Decreet op Maatwerk, zijn dan weer engiszins beperkt in dit draaiboek: de reden hiervoor ligt bij de schorsing van de uitvoering van het Decreet door de Raad van State (26/01/2016), zodat vanaf  8 februari 2016 opnieuw de reglementering inzake sociale werkplaatsen in werking trad.

Wel hebben we ook in het doorstroomtraject onze aanpak vernieuwd met tips om bedrijven in het NEC commercieel te benaderen en nieuwe ideëen voor marktbewerking en functiecreatie.  De commericiële aanpak werd samen uitgewerkt met onze partner Galilei Employability.

We willen nu graag de opgedane kennis en ervaring delen met u.  In dit draaiboek, zal u ook regelmatig links vinden om bijlagen te openen. Deze bijlagen kan u gebruiken als werktools: het bevat naast o.m. uitgewerkte sollicitatie- en oriëntatietrainingen gericht op doorstroom, ook allerlei documenten om u te helpen overeenkomsten voor beroepsverkennde stages, terbeschikkingstellingen e.d. op te maken. Bij de opmaak van dit draaiboek als website, hebben we gekozen voor een vorm die maakt dat het ook gemakkelijk af te printen is, voor diegenen die liever met een ‘papieren’ draaiboek werken.

Dank gaat hierbij uit naar Stad Antwerpen – Business & Innovatie, en meer specifiek Monique Beeckmans, om ons bij te staan in de realisatie van dit doorstroomtraject DOne+. Ook deden wij dankbaar beroep op de financiële middelen die Stad Antwerpen  via het Stedenfonds ons ter beschikking stelde om dit project waar te kunnen maken.

Wij hopen alvast dat dit draaiboek u mag inspireren en stimuleren … en vooral dat vele doelgroepmedewerkers aan de slag gaan om in het NEC  duurzame arbeidsplaatsen in te vullen !

Karen Dierickx – HR-medewerker doorstroom SENSE VZW
Frank Olieslagers – jobcoach doorstroom Levanto

Dit draaiboek wordt gefinancierd door Stad Antwerpen i.h.k.v. het Stedenfonds 2014-2019.

Stad Antwerpen

Vlaamse Overheid