Levanto werkt in opdracht van de Vlaamse gemeenschap.

Levanto kan haar missie realiseren dankzij de steun van en samenwerking met onze partners

SD WorxDe WerkplekarchitectenESF VDAB Stad Antwerpen Stad Mechelen Provincie Antwerpen Vlaamse Overheid Belgische Overheid Europese Unie

SD Worx steunt Levanto

Een belangrijke partner is SD Worx. Zij geloven in de maatschappelijke meerwaarde van Levanto en steunen ons onze missie te realiseren.

SD Worx

Levanto maakt deel uit van De Werkplekarchitecten

De Werkplekarchitecten zijn meer dan 100 organisaties over heel Vlaanderen die mensen coachen, opleiden en begeleiden op de werkplek.

Vaak gaat het om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Laaggeschoolden, jongeren, mensen in armoede of met een beperking, 50-plussers, langdurig werklozen, allochtonen... De Werkplekarchitecten zetten ervaren mensen en instrumenten in om deze groep naar een passende job te begeleiden.

De Werkplekarchitecten: ook, en misschien vooral, voor werkgevers.

Werkplekarchitecten

ESF steunt Levanto

Onderstaande projecten worden uitgevoerd met steun van het Europees Sociaal Fonds en Vlaanderen.

Logo's ESF-Europa-Vlaanderen

 

Levanto leert (opleidingen in bedrijven-oproep 414)

Periode 1 april 2018 - 31 maart 2019

De wijzigende omstandigheden in subsidiering en maatschappelijke noden maken dat we als sociale onderneming al onze omkaderingsmedewerkers moeten versterken in een hele reeks van specifieke en generieke competenties. 

Klantgericht denken en werken alsook een grotere variatie in doelgroep maken dat samenwerking en overleg, sociale assertiviteit, digitale vaardigheden en inzichtelijk handelen steeds meer de norm worden.

Met de aanzet via dit project willen we een canvas creëren om tot een adequaat en up tot date VTO beleid te komen binnen Levanto.

Bijdrage vanuit ESF: 8.013,73€

Bijdrage vanuit VCF: 12.020,59€

Tender Intensief Werkplekleren (TIW)

Periode 2016–2017

In deze opdracht staat de VDAB in voor de toeleiding van hoofdzakelijk langdurige werkzoekenden die via een systeem van werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen overbruggen. Levanto  verzorgt de begeleiding, op maat van het individu en gericht op tewerkstelling in het NEC, via werkplekleren (IBO, C-IBO, stages,…). Daarnaast staat Levanto in voor jobhunting, attitude- en sollicitatietraining, empowerment, begeleiding bij werkplekleren, jobcoaching en nazorg.

Objectief 2016 Antwerpen Mechelen 105 werkzoekenden
  Antwerpen Rand 72 werkzoekenden
Objectief 2017 Antwerpen Mechelen 230 werkzoekenden
  Antwerpen Rand 140 werkzoekenden

Werkinleving voor Jongeren WIJ! Antwerpen

Periode 2015–2018

WIJ! biedt aan ongekwalificeerde jongeren in Vlaanderen een sterke oriëntering met opmaak van een actieplan en begeleidt hen op basis hiervan verder. Deze begeleiding resulteert in duurzaam werk of de opstart van een kwalificerende opleiding.

Objectief: 68 jongeren

Vluchtelingen en Werk Antwerpen

Periode 2016-2018

Activering van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in Antwerpen.